Stichting Mewa'a

5 oktober 2023

Rommelmarkt 2023

Op zondag 3 september 2023 heeft de Stichting op de rommelmarkt in Hegge (Schinnen, Zuid-Limburg) gestaan. We hadden niet veel spullen. Maar van het restant van de overgebleven spullen van het vorig jaar hebben we nog veel kunnen verkopen. De markt was vol, gezellig en het weer was prachtig. We hebben veel reclame gemaakt voor on ze Stichting. De opbrengst was: €111,- waarvan €12 als donatie van een paar klanten.

5 oktober 2023

Schooljaar 2022-2023

Van de 15 kinderen die we ondersteunen, hebben we aan de hand van de resultaten van het afgelopen schooljaar 2022-2023 en ook aan de hand van de wensen de kinderen, besloten om tijdelijk 12 kinderen financieel te ondersteunen.

Wij zijn gestopt met de financiële ondersteuning van twee kinderen. Een jongere die op universiteit zat, wil het niet meer. Hij vindt de universitaire studie te zwaar. Hij gaat nu zoeken naar een (korte) geschikte opleiding.

Van een aantal kinderen dat aan de deur van de Stichting heeft geklopt, hebben we een kind pre-geselecteerd. We wachten op het onderzoek naar de situatie van de familie om het definitieve besluit te nemen.

De totale kosten bedroegen dit schooljaar € 1626,-

18 april 2023

Waterproject (vervolg)

Even een update van ons "Waterproject voor de mensen in Bangang", het dorp waar Felix vandaan komt. Omdat de drinkwatervoorziening steeds schraler wordt hebben vooral de kinderen daar last van. Schoon drinkwater is van belang voor de leerprestaties op school.

Sinds enige tijd hebben we contact met de Stichting "Water is our World" (waterisourworld.com) die in Witharen in de buurt van het Drentse Ommen haar werkgebied heeft. De stichting heeft al heel wat jaren expertise opgebouwd in het aanboren van bronnen en het faciliteren van installaties voor schoon drinkwater in o.a. Vietnam, Senegal, Mozambique en Suriname. De bestuurders komen zelf uit de wereld van de drinkwaterproductie.

Na wat mailcontact en een aantal telefoontjes leek het ons goed om eens ter plekke te gaan kijken. Op 1 april zijn Felix en Mieke naar het noorden getrokken naar Drenthe, De reis duurde behoorlijk lang. Vanuit het diepe zuiden was het 4 uur heen en 4 uur terug (voor Felix 3 en 3 uur), maar het was de moeite dubbel en dwars waard, We werden ontvangen door Casper van Ommen en collega Henk Open, met koffie en lekkere broodjes, op hun prachtige bosrijke locatie in Witharen vlak bij Ommen. Echt geweldig.

We hebben heel uitgebreid informatie gekregen over de technische aspecten van het boren naar bronwater. Het liet ons zien dat je met allerlei aspecten rekening moet houden. Zo is het van belang hoeveel mensen gebruik maken van de waterbron en hoeveel water de mensen per dag nodig hebben, maar ook hoe diep zit de drinkwaterbron en wat is de gesteldheid van de bodem. Het deed ons beseffen hoe absurd het is dat wij drinkwater gebruiken voor het wassen van onze auto. Als je bedenkt dat de waterpomp op het terrein van koning Momo Keubou Serge hooguit 10 tot 15 liter water per dag per persoon op gaat leveren dan val je stil. Even ter vergelijking: in Nederland gebruiken we 140 liter drinkwater p.p. per dag.

We hebben ook nog gesproken over de andere problemen waar mensen elders mee kampen. Vaak is er een tekort aan financiële middelen. En er is niet altijd voldoende "know how" ter plekke aanwezig. Maar ook het probleem van het niet aan duurzame pompen, materialen en onderdelen kunnen komen is een hindernis voor schoon drinkwater. Met heel wat vragen voor de koning zijn we naar huis gegaan. Met Casper en Henk hebben we afgesproken dat we met de antwoorden bij hen terug komen.

Felix Fotchind en Mieke Stroeken

4 april 2023

Jaarverslag 2022

Het jaarverslag en het financiële verslag over 2022 zijn beschikbaar.

19 januari 2023

Dank aan alle donateurs

Wij zijn heel blij dat u ook in 2022 weer met gulle hand gegeven hebt aan onze stichting Mewa’a, waardoor er weer heel wat kinderen naar school hebben kunnen gaan in Bangang, west Kameroen. 7 kinderen zitten op de basisschool in Bangang. Daar is het schoolgeld weer voor betaald. 1 kind gaat naar de middelbare school en 1 kind is naar het lyceum in Bangang. Er zijn 2 kinderen naar het CETIC in Bamougong kunnen gaan. 1 jongvolwassene kon zijn studie op de unversiteit in Dschang vervolgen. Een jongere is op de valreep aan een laboratoriumstudie kunnen beginnen. Dus al met al een mooi resultaat. Onze voorzitter Felix Fotchind is op dit moment in Kameroen en het kan best zijn dat er nog meer kinderen in aanmerking komen voor ons onderwijsproject.

Verder zijn we benaderd door de koning van Bangang of we wilden nadenken over een watervoorziening in het dorp Bangang. Want de toevoer van bronwater stagneert waardoor de kinderen geen toegang hebben tot schoon drinkwater. Aan dit drinkwaterproject hebben mensen al een mooi bedrag gedoneerd. Voor het drinkwaterproject is er contact met een NGO die ons adviseert over de technische aspecten van het plaatsen van een waterpomp. We hopen dat we dit jaar al een begin kunnen maken met het project.

Wij willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie bijdrage.

Felix Fotchind, Mieke Stroeken en Joke de Boer

28 oktober 2022

Waterproject Kameroen

In de Plus super in Beek staat een ton van de Stichting Mewa'a, naast de lege flessen-inname waar iedere klant zijn of haar statiegeld bon in kan deponeren. De totale waarde keert Plus uit aan de stichting en dit bedrag komt geheel ten goede aan het doel: een waterput aan te leggen in Kameroen.

Wilma Running sponsort al een aantal jaren stichting Mewa'a door onder andere sportschoenen en -kleding te doneren en via de opbrengst van de collectebus die naast onze kassa staat in de winkel. Het geld wordt besteed aan weeskinderen die door familie worden opgevangen zodat ze naar school kunnen gaan.

Onze stichting is begonnen met het verwerven van extra inkomsten voor een speciaal waterproject. Tijdens ons laatste bezoek aan de koning in november 2021, heeft hij ons gevraagd of we hem willen helpen met het slaan van een diepe waterput, waardoor de mensen schoon drinkwater kunnen oppompen. Schoon drinkwater is ontzettend belangrijk voor de kinderen. Hun leerprestaties zullen verbeteren, waardoor ze meer grip op hun toekomst zullen krijgen.

Het project bij De Plus super in Beek is een mooi geste van Tim van Wijnbergen, de manager van deze supermarkt. En een geweldig gebaar van Wilma Running om de opbrengst te verdubbelen. Wilma en Rosita zijn altijd zo genereus om sportschoenen aan Mewa'a te doneren, zodat sporters, waaronder jongeren, op goede schoenen kunnen hardlopen.

17 oktober 2022

Rommelmarkt Schinnen september 2022

Ook dit jaar heeft de stichting Mewa’a op de jaarlijkse rommelmarkt in Hegge een kraam gehad om spullen te verkopen waarvan de opbrengst naar onze Stichting gaat. Er is voor een mooi bedrag, € 180,- aan spullen verkocht.

Het was een leuke maar vooral succesvolle dag! Ondanks het feit dat het na 14.00 uur beduidend minder druk was vanwege de prestaties van Max Verstappen.

Mieke Stroeken, Felix Fotchind en Rosita Custers


28 augustus 2022

Bezoek van zijne Majesteit, Serges Evariste Momo Keubou aan Europa

Zijne Majesteit was in verband met de installatie van het hoofd van de Franse Bangang gemeenschap in Frankrijk. Bijwoning hiervan door ons was geen optie, maar een Kameroense vriend van Felix nodigde zijne Majesteit uit een bezoek te brengen aan zijn huis in Jury, een voorstad van Metz. Wij mochten daarbij aanwezig zijn. Maandag 1 augustus reden Felix en ik naar Metz.

Zijne Majesteit zou woensdag in Metz vanuit Parijs arriveren. Wij hadden de eer zijne Majesteit van de trein te mogen halen. Zijne Majesteit was in gezelschap van zijn eerste vrouw en een van zijn raadsleden. Mijn verbazing was groot zijne Majesteit te zien in ”gewone” burger outfit. Een kort bezoek aan Metz, gezien de warmte, eindigde in de kathedraal van Metz.

’s Avonds werd zijne Majesteit verwelkomd op het gemeentehuis van Jury door het gemeentebestuur. Een hartelijke toespraak van de burgemeester werd gevolgd door een toespraak van zijne Majesteit waarin hij ook inging op de waterproblemen in Bangang. Zijne Majesteit droeg nu een van koninklijke gewaden.

De avond werd vervolgd in het huis van de vriend van Felix met ontmoeting en begroeting door meerdere vrienden en landgenoten. Felix en ik hebben even kort met zijne Majesteit over de waterproblematiek gesproken waarbij wij konden mededelen dat er hard wordt gelobbyd en er zelfs al een prachtige toezegging is van een goede bekende van ons. Zijne Majesteit zegde toe een begroting te zullen maken en die aan ons zal toesturen.


Moe maar heel voldaan zijn Felix en ik de volgende dag weer naar huis vertrokken. Het geheel heeft op mij veel indruk gemaakt en ik voelde mij vereerd erbij aanwezig te mogen zijn.

Joke de Boer

30 juli 2022

Kleding en schoenen voor Kameroen

Zoals in voorgaande jaren hebben we afgelopen juni van Wilma Running weer veel kleding en schoenen gekregen met bestemming Kameroen. Dat het goed besteed is, ervaren we telkens weer wanneer we in Kameroen zijn.

Wilma en Rosita hebben op eigen initiatief een collectebus bij de kassa in hun sportwinkel (Wilma Running) geplaatst. De opbrengst ervan is door het bestuur van de stichting Mewa’a geteld en het resultaat mag er zijn! Afgerond een mooie opbrengst van € 100. Het zal helemaal besteed worden aan de kinderen die de stichting ondersteunt.

Wilma en Rosita heel erg bedankt.

9 december 2021

Verslag bezoek Kameroen oktober-november 2021

Alvast een kort verslag van ons bezoek aan Kameroen. De voorbereidingen hadden meer voeten in de aarde vanwege de corona pandemie. Met de nodige officiële documenten konden we op dinsdag 26 oktober vertrekken naar de luchthaven van Brussel.

Op het vliegveld van Douala werden we door de familie van Felix hartelijk verwelkomd. Na een summiere corona check mochten we het vliegveld verlaten. Na nog eens een autorit van 6 uur kwamen we in het dorp Bangang, het geboortedorp van Felix.

Het is een komen en gaan van mensen die hun medeleven komen betuigen. Zoals het de gewoonte is worden de mensen van eten en drinken voorzien. Dit zal tot aan de dag van de begrafenis voortduren. Ten tijde van ons verblijf in Kameroen was het nog regenseizoen. Dat hebben we geweten !! De familie van Felix, Mieke en ik zijn uitgenodigd voor de begrafenisplechtigheid van een bekende uit het dorp. Voor Mieke en mij een bijzondere gebeurtenis waarin we hebben kennis gemaakt met de gewoontes en tradities van Kameroen, in het bijzonder van het dorp Bangang. Na afloop van de plechtigheid, die zo’n 6 uur heeft geduurd, werden we uitgenodigd bij een van de familieleden om te eten. De koning van het district Bangang was daar ook aanwezig en we werden uitgenodigd hem te begroeten.

Veel tijd om de kinderen die de stichting ondersteunt te bezoeken is ons niet gegeven. Er moeten nog zoveel zaken worden geregeld voordat de moeder van Felix kan worden begraven.

We bezoeken de 2 broers die geen ouders meer hebben en nu bij hun grootouders wonen. De jongens doen het goed op school, de oudste bezoekt zelfs de universiteit van Dshang.

Rostani, een van de wat oudere meisjes die de stichting ondersteunt, heeft werk gevonden bij een naaister in het dorp Bangang. Het zou mooi zijn als zi,j als zelfstandig naaister, in haar eigen onderhoud kan voorzien. Gelukkig heeft de koning tijd voor ons kunnen maken om hem met een bezoek te vereren. Hij nam uitgebreid de tijd voor ons en was duidelijk blij met ons bezoek. Uitgebreid wordt stilgestaan bij het tekort aan goed drinkwater in het dorp.

De dag voor de begrafenis zal het lichaam van Felix’ moeder vanuit het mortuarium naar haar huis worden gebracht. Het erf is inmiddels geheel overdekt en er zijn stoelen voor het vele bezoek geplaatst. Er heerst een drukte van jewelste en er wordt gehuild en gedanst. De meeste mensen gaan die nacht niet naar bed zodat je kunt spreken van een nachtwake.

De begrafenisplechtigheid in de kerk is traditioneel, behalve dat Mieke en ik een gedicht voordragen, geschreven door Felix, in onze eigen taal. Symbolisch voor onze verbondenheid met de moeder van Felix. Felix heeft het in het frans voorgedragen. Na de kerkdienst is het een drukte van jewelste op het erf. De koning zal zijn opwachting maken. Speciaal voor hem en zijn gevolg is er een onderkomen gemaakt.

Het maakt grote indruk op ons om te zien hoe verbonden de koning was met maman. Zijn toespraak is dan ook heel bijzonder voor de familie. Langzaam aan wordt het de dagen na de begrafenis rustiger op het erf en kunnen we ons klaarmaken voor ons vertrek naar Douala. We zullen daar een paar dagen, voor ons vertrek naar Nederland, bij een nichtje van Felix logeren. Een prachtige plek om van alle indrukken en ervaringen een beetje tot rust te komen. Zowel Mieke als ik zijn heel blij en dankbaar dat we dit hebben mogen meemaken. Wanneer Felix weer terug is in Nederland zal er uitgebreider over de ‘’kinderen’’ worden gerapporteerd.

Joke

Steun een kind om naar school te gaan

Kameroen, een land als veel Afrikaanse landen, rijk aan grondstoffen. Maar de doorsnee Kameroener profiteert daar niet van. Het onderwijs in Kameroen wordt door de overheid bekostigd. Maar de kosten voor boeken, schooluniform etc. zijn voor veel Kameroeners een kostenpost die door hen niet kan worden opgebracht. Kinderen waarvan een of beide ouders zijn overleden worden vaak door familie opgevangen. De kosten voor school drukken dan extra zwaar. Bovendien moeten jonge kinderen al vaak meehelpen om het hoofd boven water te houden en komt school daardoor op de tweede plaats.

De Stichting Mewa'a wil door middel van sponsoring de kinderen in voornamelijk west-Kameroen, de kans te bieden onderwijs te volgen. Door in kinderen te investeren wordt de kans groter dat zij een betere toekomst tegemoet kunnen zien.

De kosten die gemaakt moeten worden voor de duur van 1 jaar voor een kind om onderwijs te volgen, bedragen :

  • Gemiddelde onderwijskosten voor basisschool in Kameroen per jaar zijn 80 euro
  • Gemiddelde onderwijskosten voor middelbare school in Kameroen per jaar zijn 205 euro

Voor meer gedetailleerde informatie over de onderwijskosten verwijzen wij u naar ons beleidsplan

DONEER

Sponsoren

Klik op logo voor meer informatie.